Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Es-Group Łukasz Siwek z siedzibą w Częstochowie przy ul. Aleja Wolności 10 operator internetowej platformy handlowej dostępnej pod adresem www.esgroup.pl
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Aleja Wolności 10 42-217 Częstochowa lub email: biuro@es-group.pl

Administrowanie odbywa się na mocy regulacji wynikających z Art. 26 Ust. 1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych), i spowodowane jest faktem, iż podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania Twoich danych.
 

Dane osobowe - jak je zbieramy?


Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na www.esgroup.pl, oraz podczas zamówień składanych telefonicznie lub przez e-mail. Dane mogą być pozyskane także ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.


Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych?

 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
W szczególności do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z www.esgroup.pl, w tym dokonywania transakcji
 • obsługi zamówień składanych telefonicznie lub przez e-mail
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
 • realizacji zamówień w tym dokonywania wysyłki zamówionych przez Ciebie towarów doręczanych przez firmy spedycyjne
 • obsługi reklamacji, obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz np. przez formularz kontaktowy
 • kontaktowania się z Tobą
 • monitorowania Twojej aktywności
 • prowadzenia wobec Ciebie działań marketingowych
 • celów podatkowych i rachunkowych.
Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział


Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.


Jakie są Twoje prawa w stosunku do danych?

 

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, adres strony internetowej https://uodo.gov.pl).
Pamiętaj, że od 25 maja 2018 roku. masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś. Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.


Możliwość przekazywania Twoich danych – komu?

 

W większości dane dotyczące naszych użytkowników gromadzone są przez Es-Group Łukasz Siwek. Prawo daje nam także możliwość przekazania danych podmiotom, które będą je przetwarzać na nasze zlecenie. Mogą to być na przykład podwykonawcy naszych usług, agencje marketingowe oraz oczywiście organy typu sądy czy policja, które mogą żądać danych na podstawie obowiązującego prawa.
 

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, współadministratorzy stosują Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas realizacji Twojego zamówienia, a także po jego  zrealizowaniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 • statystycznych i archiwizacyjnych
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy


Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie?


Tak, firma Es-Group Łukasz Siwek może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 

Czy przekazane dane są bezpieczne?

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

 

Uaktualnienia zasad naszej Polityki prywatności.W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Jej najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie w zakładce Polityka prywatności. Będziemy tam informować o każdej zmianie Polityki prywatności, na przykład, dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych.


Przejdź do strony głównej
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.